Pilar Garcia és professora d’Educació Secundària a l’IES Benlliure de València i professora associada de la Universitat de València a l’EU de Magisteri Ausiàs March del Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura. Ha participat en programes d’atenció a la diversitat i d’innovació educativa.

Correu electrònic: pilar.garcia-vidal@uv.es