Felipe Zayas és professor de Castellà: Llengua i Literatura en el IES Isabel de Villena de València i autor de multituds d’articles i llibres sobre pedagogia.