Pascuala Morote doctora en Filologia Romànica i Catedràtica de l’Escola Universitària de Magisteri de València la seua investigació principal gira entorn de L’Educació Lingüística i Literària, amb especial dedicació a la Literatura de Tradició oral i la seua didáctica. Té publicats infitats de llibres i articles en revistes i llibres nacionals i estrangers. Ha impartit cursos en universitats de Colòmbia, Patagònia Austral, Rio de Janeiro, Portugal, França, etc.
pascuala.morote@uv.es