Mercé Viana és escriptora i pedagoga. Compagina la dedicació al món de l’educació amb la creació literària. Ha treballat en totes les etapes de l’educació, des de l’escola infantil fins la Universitat i, a l’actualitat es dedica a la Formació Permanent del professorat al Centre de Professors de Torrent. Experta Universitaria en Didàctica de la llengua per la Universitat Complutense de Madrid i té la suficiència investigadora per la Universitat de València. Ha format part de Moviments de Renovació Pedagògica (Moviment Freinet) des de 1970. Té més de 60 publicacions pedagògiques entre llibres de text, quaderns de comprensió lectora i articles