Clàssics juvenils

Clàssics Perifèric és una col·lecció de grans textos de la literatura universal i catalana adaptats amb la què pretenem apropar els clàssics als lectors joves i que aquests puguen gaudir amb la lectura d’aquestes grans obres.

Aquests llibres tenen una estructura que ajuda a la comprensió del text