Televisió Valenciana emetia un programa infantil en què un element important era el racó del conte: sis o set minuts en què contacontes valencians comptaven a alumnes d’algun centre escolar un conte tradicional, generalment adaptat i moltes vegades reelaborat a partir de la seua pròpia experiència. Així, la col·lecció Sambòrik és la referència dels més menuts. En ella recuperem històries passades que encara estan ben vives. Una excel·lent edició i autors de primera com ho són Carles Cano, Paco Giménez o Llorenç Giménez, són la carta de presentació d’esta col·lecció.