Santiago Ferrandis Valero (Castellar–Oliveral, 1995) és historiador especialitzat en història contemporània. Va cursar la carrera a la capital del Túria i a la Ruhr Universität Bochum (Alemanya), per a després culminar els seues estudis amb un màster d’investigació d’història contemporània a València. Actualment és professor de secundària i ha iniciat el Doctorat. Pel que respecta a les seues línies d’investigació, els seus treballs giren al volant dels estudis de la nació i el nacionalisme: la construcció dels Estat-nació, la formació de moviments nacionalistes, i la configuració de la identitat nacional com a mecanisme discursiu. Ha publicat els següents treballs: “Índex analític de la revista Annals (1982-2016, núms. 1-9)” en Annals Institut d’Estudis Comarcals de l’Horta Sud, “Els inicis del valencianisme polític (1902-1923): El pensament de Vicent Tomàs i Martí” i “Els excessos del <<jo>> en el relat històric, segons Enzo Traverso” en la Revista Saó.