Paulina Ribera és llicenciada en Psicologia i doctora en Filologia. Ha treballat com a psicòloga escolar i com a logopeda i, des de fa anys, és professora titular del Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura de la Universitat de València. Ha escrit articles i altres publicacions sobre temes diversos de didàctica de la llengua i, també, nombrosos materials curriculars per a Educació Infantil i Primària.