Jordi Sierra i Fabra naix a Barcelona el 1947. Ha escrit quasi 400 obres, ha estat traduït a 25 idiomes, ha venut 9 milions de llibres i ha guanyat dues dotzenes i mitges de premis literaris, entre ells el Nacional de LIJ. També ha sigut candidat al Andersen 2006. Viatger impenitent i autor compromès, ha creat la Fundació Jordi Sierra i Fabra a Barcelona i la Fundación Taller de Letras Jordi Sierra i Fabra a Medellín (Colòmbia).
Pàgina web: www.sierraifabra.com
Correu electrònic: fundacio.jsif@ibernet.com