Projecte del pressupost de la GV en política del llibre 2012

El conseller d’Hisenda ha lliurat, a les Corts, el Projecte de Pressupostos 2012 de la Generalitat Valenciana per a la seua aprovació.

Al mateix temps, la conselleria ha fet públic el projecte penjant-lo al seu web:

http://portales.gva.es/c_economia/web/presupuestos/2012/index.html

Una anàlisi ràpida de les principals magnituds, per que fa al sector del llibre, ens presentada una nova retallada d’entre el 30 al 50%, segons partides.