Lluís Calvo poeta, assagista i novel·lista. Ha publicat una vintena d’obres. Els seus últims llibres de poemes són Andrómeda Espiral, Al ras, Última oda a Barcelona (amb Jordi Valls) i Cent mil déus en un cau fosc. Ha publicat l’assaig Les interpretacions. Ha guanyat importants premis, com el Miquel de Palol, Ciutat de Palma i els Jocs Florals de Barcelona.
http://www.sant-cugat.net/daltabaix/
daltabaixp@gmail.com